Bản lề kẹp kính Inox Deller

Liên hệ

Bản lề kẹp kính 

1. Bản lề kẹp kính Inox Deller 1000F

2. Bản lề kẹp kính Inox Deller 1000H

3. Bản lề kẹp kính Inox Deller 1000HD

4. Bản lề kẹp kính Inox Deller 1000J

5. Bản lề kẹp kính thủy lực Deller 1000S

6. Bản lề kẹp kính thủy lực Deller 1000ST

7. Bản lề kẹp kính dưới Deller 1020

8. Bản lề bán nguyệt kẹp kính  Deller 1030B

9. Bản lề kẹp kính 135 độ Deller 10135AD

10. Bản lề kẹp kính 135 độ Deller 10135B

11. Bản lề kẹp kính 135 độ Deller 10135HD

12. Bản lề kẹp kính 180 độ Deller 10180

13. Bản lề kẹp kính 180 độ Deller 10180AD

14. Bản lề kẹp kính 0 độ Deller 10180B

15. Bản lề kẹp kính 0 độ Deller 10180HD