Bản lề lá _ Bản lề cửa Inox

Liên hệ

Bản lề lá Inox : 

1. Bản lế lá 2 chiều 4 vòng bi Deller 210

2. Bản lế lá 2 chiều 2 vòng bi Deller 211

3. Bản lế lá 2 chiều 1 vòng bi Deller 212

4. Bản lế lá 1 chiều 1 vòng bi Deller 213

5. Bản lế cửa nhôm Deller 242 White

6. Bản lế cửa nhôm Deller 243 Light Clue

7. Bản lế cửa Inox Deller 245

8. Bản lế cửa Inox Deller 246

9. Bản lế cửa Inox Deller 247

10. Bản lế cửa Inox 2 chiều Deller 248

11. Bản lế cửa Inox 3 bi Deller 249

12. Bản lế cửa đồng Deller 250

13. Bản lế trục Deller 251

14. Bản lế cửa kép Deller 252

15. Bản lế cửa 4 vòng bi Deller 253

16. Bản lế cửa đứng Deller 254

17. Bản lế lá 3 bi Deller 257

18. Bản lế lá 4 bi Deller 258

19. Bản lế lá Deller 259 Gold

20. Bản lế cửa đơn Deller 260

21. Bản lế cửa tủ đơn Deller 261

22. Bản lế lá cánh cửa tủ đơn Deller 262