Bánh xe kẹp kính - Bánh xe treo

Liên hệ

Bánh xe treo cửa kính: 

1. Bánh xe treo cửa kính trượt Deller 6600

2. Bánh xe treo cửa lùa Deller 661

3. Bánh xe treo Deller 661

4. Bánh xe treo inox Deller 663

5. Phụ kiện Bánh xe treo Deller 634

6. Phụ kiện Bánh xe kẹp treo Deller 655A

7.Phụ kiện Bánh xe cửa ray treo Deller 665B

8. Bánh xe kẹp kính và phụ kiện Deller 664