Chân nhện Spider 3 chân

Liên hệ

Chân nhện Spider 3 chân Deller D6230 

Material :
316 Stainless Steel
Finish :
Brushed or Polished
Size : 200 x 200mm
Unit PC