Kẹp kính gắn tường - Kẹp định vị kính

Liên hệ

Kẹp gắn tường kính , gắn vách kính cường lực :

Kẹp giữ kính, gắn vách tường kính lan can Deller chất lượng cao 

1. Kẹp kính giữ vách tường Deller 

2. Kẹp kính giữ vách tường Deller 

3. Kẹp kính tường Deller 6301

4. Kẹp kính tường Deller 6301A

5. Kẹp treo kính Deller 6302

6. Kẹp kính treo tường Deller 6303

7. Kẹp giữ kính tường Deller 6301

8. Kẹp vách kính lan can Deller 6304A

 

9. Kẹp kính vách Deller 6305

10. Kẹp kính Inox Deller 6353

11. Kẹp kệ kính Deller 632

12. Kẹp kệ kính Deller 633

13. Phụ kiện Kẹp kính Deller 634

14. Phụ kiện giữ kẹp kính Deller 635