Kẹp kính - Nối kính - Glass Clamps

Liên hệ

Kẹp kính cố định _ Nối kính ( Glass clamps) :

1. Kẹp kính Inox Deller 2933

2. Kẹp kính Inox Deller 2933R

3. Kẹp kính Deller 3034

4. Kẹp kính Deller 3034R

5. Kẹp kính cường lực Deller 4050

6. Kẹp kính cường lực Deller 4050R

7. Kẹp kính cố định Deller 4545

8. Kẹp kính cố định Deller 4545R

9. Kẹp kính thủy lực Deller 4563

10. Kẹp kính thủy lực Deller 4563R

11. Kẹp kính 180 độ Deller 5555

12. Kẹp kính 180 độ Deller 5555R

13. Kẹp kính trên Deller 5555T

14. Kẹp kính trên Deller 5555TR

15. Kẹp kính chữ U Deller 5560

16. Kẹp kính chữ U Deller 5560R

17. Kẹp vách kính Deller 5570

18. Kẹp vách kính Deller 5570R

19. Kẹp định vị kính Deller 5570T

20. Kẹp định vị kính Deller 5570TR

21. Kẹp giữ kính Deller 60271

22. Kẹp giữ kính Deller 60272