Khóa điện từ nam châm

Liên hệ

Khóa điện từ lực hút nam châm : 

1. Khóa điện từ nam châm hút Deller EM-150

2. Khóa nam châm hút Deller EM-250

3. Khóa từ nam châm điện Deller EM-250SS

4. Khóa điện từ nam châm Deller EM-500

5. Khóa điện từ lực hút Deller EM-500SS

6. Khóa điện từ Deller SL-150

7. Khóa cửa nam châm Deller SLH-500