Glass Standoff ( trụ gắn kính)

Liên hệ

Trụ gắn kính - Glass standoff : 


Trụ kính gắn cầu thang- Phụ kiện cầu thang kính

1. Trụ kẹp kính lan can cầu thang Deller 6350

2. Trụ kẹp kính  Deller 6351

3. Trụ kẹp lan can cầu thang kính Deller 6352

4. Trụ gắn cầu thang kính Deller 6371

5. Trụ bát lan can cầu thang kính Deller A-2015