Tay co thủy lực cửa gỗ Abus

Liên hệ

1. TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS  D629N (Đơn giá: 1.309.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói
· Điều chỉnh tốc độ đóng theo yêu cầu
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Không có chức năng giữ cửa
· Có thể chọn chức năng lực phản
· Phù hợp cửa mở trái và cửa mở phải.

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2 – EN4
· Kích thước: 750-1100mm
· Trọng lượng tối đa: 80kg
· Góc mở tối đa: 180 độ

2.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D239N (Đơn giá: 1.485.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Điều chỉnh lực đóng
· Có thêm chức năng giữ cửa dừng 90° trên khuỷu tay
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải.

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2 – EN4
· Chiều rộng tối đa: 850 - 1100 mm
· Trọng lượng tối đa: 45 - 80 kg
· Góc mở tối đa: khoảng 180 độ

3.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D659N (Đơn giá: 1.743.500 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Có chức năng giữ cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN3
· Kích thước: 850-950mm
· Trọng lượng tối đa: 60kg/cánh
· Góc mở tối đa:180 độ

4.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D019N (Đơn giá: 2.442.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Điều chỉnh lực đẩy
· Theo tiêu chuẩn EN 1154.
· Đã được chứng nhận CE
· Kiểu tay co âm cửa.
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Không lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2 – EN4
· Kích thước: 750-1100mm
· Trọng lượng tối đa: 60kg
· Góc mở tối đa: 120 độ

5.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS  D599N (Đơn giá: 2.827.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Điều chỉnh lực đẩy
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Điều chỉnh lực khép cửa qua bộ liên kết tay đẩy
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2-EN5
· Kích thước: 750-1250mm
· Trọng lượng tối đa: 80kg/cánh
· Góc mở tối đa: 180 độ

6.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D769N (Đơn giá: 3.610.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Phù hợp cho cửa mở ra và lắp đặt trên khung bao cho cửa đẩy ra
· Điều chỉnh tốc độ đóng, lực mở và chỉnh lực khép cửa
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói
· Không có chức năng giữ cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đóng: EN6
· Chiều rộng tối đa: 1,400 mm
· Trọng lượng tối đa: 150 kg
· Góc mở tối đa: 180 độ

7.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D929N (Đơn giá: 4.103.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Điều chỉnh lực đẩy
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Điều chỉnh lực khép cửa qua bộ liên kết tay đẩy
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy
· Có chức năng giữ cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2-EN5
· Kích thước: 750-1250mm
· Trọng lượng tối đa: 80kg/cánh
· Góc mở tối đa: 180 độ

8.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D269N (Đơn giá: 4.125.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co âm cửa
· Thích hợp cho việc lắp đặt thông thường và lắp đặt trên khung bao
· Điều chỉnh chỉnh tốc độ đóng, lực mở và chỉnh lực khép cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Không lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói.
· Có chức năng giữ cửa

Thông số kỹ thuật:

· Lực đóng: EN4
· Chiều rộng tối đa: 1100 mm
· Độ dày tối thiểu: 46 mm
· Trọng lượng tối đa: 80 kg
· Góc mở tối đa: 115 độ

9.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D039N (Đơn giá: 4.444.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co âm cửa
· Thích hợp cho việc lắp đặt thông thường và lắp đặt trên khung bao
· Điều chỉnh tốc độ đóng, lực mở và chỉnh lực khép cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải
· Theo tiêu chuẩn EN 1154.

Thông số kỹ thuật:

· Lực đóng: EN4
· Chiều rộng cửa tối đa: 1100 mm
· Độ dày cửa tối thiểu: 46 mm
· Trọng lượng tối đa: 80 kg
· Góc mở tối đa: 115 độ

10.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D289N (Đơn giá: 4.917.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Thích hợp cho việc lắp đặt thông thường và lắp đặt trên khung bao cho cửa đẩy ra
· Điều chỉnh tốc độ đóng, lực mở và chỉnh lực khép cửa
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Chứng nhận chống cháy và ngăn khói

Thông số kỹ thuật:

· Lực đóng: EN4
· Chiều rộng tối đa: 1100mm
· Trọng lượng tối đa:80kg
· Góc mở tối đa: 115 độ

11.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D668N (Đơn giá: 5.555.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Điều chỉnh tốc độ đóng theo yêu cầu
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Không lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói
· Có thể chọn chức năng lực phản và giữ cửa
· Phù hợp cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2 – EN5
· Kích thước tối đa: 750-1250mm
· Trọng lượng tối đa: 100kg
· Góc mở tối đa 180 độ

12.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D819N (Đơn giá: 6.094.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Phù hợp cho cửa mở ra và lắp đặt trên khung bao cho cửa đẩy ra
· Điều chỉnh tốc độ đóng, lực mở và chỉnh lực khép cửa
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Không lắp cho cửa chống cháy
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đóng: EN6
· Chiều rộng tối đa: 1,400 mm
· Trọng lượng tối đa: 150 kg
· Góc mở tối đa: 180 độ
· Góc giữ cửa tối đa: 150 độ

13.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D828N (Đơn giá: 6.666.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co nổi
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Có thể lắp đặt cho cửa chống cháy và ngăn khói
· Điều chỉnh tốc độ đóng theo yêu cầu
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Có thể chọn chức năng lực phản
· Phù hợp cửa mở trái và cửa phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN2 – EN5
· Kích thước tối đa: 750-1250mm
· Trọng lượng tối đa: 100kg
· Góc mở tối đa 180 độ

14.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D349N (Đơn giá: 12.287.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co âm cửa
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Kiểu tay co âm cửa.
· Điều chỉnh lực đẩy
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Có thể chọn chức năng lực phản
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải
· Có chức năng giữ cửa

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN3- EN6
· Kích thước cửa: 950-1400mm
· Trọng lượng tối đa: 180kg/cánh
· Góc mở tối đa: 120 độ
· Độ dày cánh cửa tối thiểu: 50 mm

15.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D699N (Đơn giá: 14.300.000 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính:

· Kiểu tay co âm cửa
· Theo tiêu chuẩn EN 1154
· Đã được chứng nhận CE
· Kiểu tay co âm cửa.
· Điều chỉnh lực đẩy
· Điều chỉnh cửa luôn đóng
· Điều chỉnh tốc độ đóng
· Có thể chọn chức năng lực phản
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải

Thông số kỹ thuật:

· Lực đẩy: EN3- EN6
· Kích thước cửa: 950-1400mm
· Trọng lượng tối đa: 180kg/cánh
· Góc mở tối đa: 120 độ
· Độ dày cửa tối thiểu: 50 mm

16.TAY CO THỦY LỰC CỬA GỖ ABUS D559N (Đơn giá: 41.605.850 VNĐ)
[​IMG]
Mô hình lắp đặt:
[​IMG]
Đặc tính: 

· Theo tiêu chuẩn EN 1154 và EN1155
· Đã được chứng nhận CE
· Khi thiết bị có điện áp - cửa mở
· Khi không có điện áp - cửa tự động đóng
· Cửa có thể mở bằng tay thủy lực giữ cửa cơ bất kì lúc nào có hay không có điện áp.
· Điều chỉnh tốc độ đóng và lực đóng
· Điều chỉnh lực khép cửa qua bộ liên kết tay đẩy
· Phù hợp cho cửa mở trái và cửa mở phải
· Thêm chức năng chỉ dẫn lực đóng cửa
· Điện áp hoạt động 24V DC ±10%
· Kèm theo tiêu chuẩn IP43.