Tay hít nắp bể đơn - 1 chạc

500.000₫

Đây là hàng loại một chất lương tương đối tốt, độ bền cơ học cao, đường kính mặt hít 18,5cm