Tay hít nắp bể hai chạc - hai chân

190.000₫

Đây là dòng sản phẩm loại hai có mức giá khá rẻ, tuy nhiên chất lượng ở mức trung bình khá. Sản phẩm này có cấu trúc 2 chân hít nên khá an toàn cho người sử dụng trong việc di rời nắp bể to nặng