Tay nắm kéo_ Tay nắm đẩy

Liên hệ

Tay nắm kéo - tay nắm đẩy cửa kính :

1. Tay nắm cửa kính Deller 206SQ

 

2. Tay nắm cửa kính Deller 2533A

 

3. Tay nắm kéo cửa thủy lực Deller 800-H

 

4. Tay nắm đẩy cửa kính thủy lực Deller 2525

 

5. Tay nắm cửa kính Deller 2529A

 

6. Tay nắm cửa kính thủy lực Deller 2535

 

7. Tay nắm cửa kính cường lực Deller 2540

 

8. Tay nắm cửa kính Inox Deller 2549A

 

9. Tay nắm cửa kính Inox Deller 2559A

 

10. Tay đẩy cửa kính thủy lực Deller 3235

 

11. Tay nắm đẩy cửa kính Deller 20160-4R

 

12. Tay nắm cửa kính cường lực Inox Deller 25250-2R

 

13. Tay nắm kéo đẩy cửa Inox kính Deller 25300-H

 

14. Tay nắm cửa cường lực Deller 30400-H

 

15. Tay nắm cửa kính đẩy Deller 32220-3R

 

16.Tay đẩy cửa thủy lực Inox Deller 33350-1R