Trụ lan can kính

Liên hệ

Trụ lan can kính :

Trụ lan can kính cầu thang Deller

 

Trụ ngàm vuông :

1. Trụ ngàm vuông Deller 6402

2. Trụ ngàm vuông Deller 6444

3. Trụ ngàm vuông Deller 6437

4. Trụ ngàm vuông Deller 6407

                  

Trụ ngàm tròn :

1. Trụ ngàm tròn Deller 6400

 

2. Trụ ngàm tròn Deller 6401

3. Trụ ngàm tròn Deller 6403

4. Trụ ngàm tròn Deller 6405

 

5. Trụ ngàm tròn Deller 6406